Privacy Policy
Decoral Departments
Decoral Group
Coating
Decoration
Anodizing
Metal sheets
Powders
Know-How

การตกแต่งลายที่ยั่งยืน

ปราศจากสาร VOC เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การตกแต่งลายที่ยั่งยืน

เราพัฒนาและเพิ่มคุณสมบัติในการตกแต่งลายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด

ในปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เราได้พัฒนาการสีฝุ่นที่ไม่ปล่อยสารอันตรายที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

และจากการที่ใช้กระบวนการตกแต่งลายที่ปราศจากสาร VOC อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกตกแต่ง
สามารถผ่านการรับรองและได้รับเครดิต จากมาตรฐานอาคารสีเขียระดับสากล (LEED®, BREEAM®, WELL®)

สอบถามเพิ่มเติมได้จากช่างเทคนิคของเรา

decoral-system-green-finishes-voc-free-mobile.jpg

We are constantly adding new features to finishes in accordance with customer needs and market trends.

The increasing demand for eco-friendly solutions led us to the development of powder coatings that do not emit harmful substances known as Volatile Organic Compounds (VOCs).

Being VOC free, you can certify them and earn credits of the main international green building rating systems (LEED®, BREEAM®, WELL®).

Send an inquiry to get further information from our technicians.

เราพัฒนาและเพิ่มคุณสมบัติในการตกแต่งลายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด

ในปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เราได้พัฒนาการสีฝุ่นที่ไม่ปล่อยสารอันตรายที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

และจากการที่ใช้กระบวนการตกแต่งลายที่ปราศจากสาร VOC อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกตกแต่ง
สามารถผ่านการรับรองและได้รับเครดิต จากมาตรฐานอาคารสีเขียระดับสากล (LEED, BREEAM, WELL)

สอบถามเพิ่มเติมได้จากช่างเทคนิคของเรา.

iphone white

LEED®

LEED® เป็นระบบการให้คะแนนอาคารสีเขียวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
ซึ่งเป็นการรับรองหลายด้านเช่นประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและความยั่งยืนของอาคาร
การประเมินประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น การประหยัดน้ำและพลังงาน การลดการปล่อย CO2
การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร วัสดุที่ใช้ การเข้าถึงพื้นที่ และอื่นๆ.

สีฝุ่นและอากาศภายในอาคารสำหรับมาตรฐาน Leed

ความเข้มข้นของสารเคมีปนเปื้อนอาจส่งผลร้ายต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร สุขภาพของคน ผลผลิต และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน Leed สีฝุ่นที่ใช้ในการตกแต่งอาคารต้องปราศจากสาร VOC
สีฝุ่นของเราสามารถให้การรับรองว่าปราศจากสาร VOC
เพื่อสามารถตอบสนองข้อกำหนดดังกล่าวได้

 

BREEAM®

มาตรฐาน BREEAM® ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของอาคาร รับรู้ และสะท้อนถึงคุณค่าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และความสำคัญของวงจรชีวิตของสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร การใช้งาน ไปจนถึงการปรับปรุงอาคารใหม่ การให้คะแนนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการตั้งแต่ PASS, GOOD, EXCELLENT ถึง OUTSTANDING
สีฝุ่นและอากาศภายในอาคารสำหรับมาตรฐาน Breeam

ภายใต้ข้อกำหนดในหัวข้อ "Health and Wellbeing" ท่านสามารถได้รับเครดิตในหัวข้อนี้จากการที่ไม่มีการปล่อยสาร VOC ภายในบรรยากาศของอาคาร.

ระบบการตกแต่งของ Decoral® สอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยสาร VOC ของ BREEAM®.

WELL®

มาตรฐาน WELL® ซึ่งถูกกำกับดูแลโดย "International WELL Building Institute" (IWBI) ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจของผู้พักอาศัยอยู่ในอาคาร มาตรฐานนี้จะครอบคุมถึงการวัด การรับรอง และตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาคาร ในส่วนที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย

สีฝุ่นและอากาศภายในอาคารสำหรับมาตรฐาน Well

มาตรฐานWELL ควบคุมปริมาณการปล่อยสาร VOC จากสีที่ใช้และการตกแต่งภายในอาคาร
ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานี้ เทียบเท่ากับข้อกำหนดของ LEED และ BREEAM

สีฝุ่นของเราสามารถผ่านข้อกำหนดที่ใช้ขอเครดิตในหมวดของ “Interior Paints and Coatings

อาคารที่ผ่านการรับรองทั่วโลก

ฝุ่นที่ปราศจาก VOC ของเราถูกนำไปใช้ที่ : มิลาน นิวยอร์ก ลอนดอน และที่อื่นๆ อีกมากมาย
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองความยั่งยืนของสถาพแวดล้อม
คือสิ่งที่คุณต้องการในการเปลี่ยนอาคารให้เป็นผลงานชิ้นเอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Image
allianz-tower-milan.jpg
Image
Image

อาคารที่ผ่านการรับรองทั่วโลก

See where our VOC-free powder coatings have been applied: Milan, New York, London and many other places. Nowadays, certified and sustainable products is what you need to turn buildings into eco-friendly masterpieces.

decoral group smallDecoral System © 2022
VAT NUMBER IT 03062260231