Privacy Policy
Decoral Departments
Decoral Group
Coating
Decoration
Anodizing
Metal sheets
Powders
Know-How

ปริ้นลายด้วยระบบดิจิตอล

นวัตกรรมใหม่ในการตกแต่งงานแผ่นหุ้มอาคาร ผนัง และชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ ด้วยรูปภาพที่ท่านต้องการ สีฝุ่นชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนตกแต่งประเภทนี้

Decoral ทำการพิมพ์ลายด้วยกราฟิกที่ต้องการลงบนกระดาษ พร้อมสำหรับการนำไปใช้ตกแต่งลายบนผิวของแผ่นอลูเนียมที่ได้ถูกพ้นสีแล้ว

Image

ปริ้นลายด้วยระบบดิจิตอล

นวัตกรรมใหม่ในการตกแต่งงานแผ่นหุ้มอาคาร ผนัง และชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ ด้วยรูปภาพที่ท่านต้องการ
สีฝุ่นชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนตกแต่งประเภทนี้
Decoral ทำการพิมพ์ลายด้วยกราฟิกที่ต้องการลงบนกระดาษ พร้อมสำหรับการนำไปใช้ตกแต่งลายบนผิวของแผ่นอลูเนียมที่ได้ถูกพ้นสีแล้ว
Image

กระบวนการ

การตัด

การตัด

ตัดแผ่นอลูมิเนียมให้ได้ขนาดตามของลายที่ต้องการลง

Image
การเตรียมผิวชิ้นงาน

การเตรียมผิวชิ้นงาน

ทำการเตรียมผิว ก่อนที่จะพ่นสีฝุ่น เพื่อให้สีฝุ่นสามารถยึดเกาะกับผิวของโลหะได้ดี

Image
พ่นสีฝุ่น

พ่นสีฝุ่น

สีฝุ่นช่วยป้องกันผิวของแผ่นชิ้นงานจากสภาพดินฟ้าอากาศ และเป็นการสร้างชั้นผิวสำหรับตกแต่งลงลาย ต้องพ้นสีฝุ่น 2 ชั้นเพื่อให้เฉดสีสดใสมากขึ้น

Image
การพิมพ์แบบดิจิตอล

การพิมพ์แบบดิจิตอล

ทำการพิมพ์ภาพที่ลูกค้าต้องการ ด้วยความละเอียดสูง ด้วยระบบดิจิตอล ลงบนกระดาษตกแต่งลาย

Image
การตกแต่งลงลาย

การตกแต่งลงลาย

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการย้ายสีหมึกและลายที่อยู่บนกระดาษ ไปที่ชั้นของสีฝุ่นของแผ่นชิ้นงานโลหะ ด้วยเครื่องจักรของ Decoral
Image
ผลที่ได้รับ

ผลที่ได้รับ

ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการพิมพ์ภาพดิจิทัลลงบนแผ่นโลหะที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานตกแต่งภายในและภายนอก

Image
Image
การตัด

การตัด

ตัดแผ่นอลูมิเนียมให้ได้ขนาดตามของลายที่ต้องการลง

การเตรียมผิวชิ้นงาน

การเตรียมผิวชิ้นงาน

ทำการเตรียมผิว ก่อนที่จะพ่นสีฝุ่น เพื่อให้สีฝุ่นสามารถยึดเกาะกับผิวของโลหะได้ดี

Image
Image
พ่นสีฝุ่น

พ่นสีฝุ่น

สีฝุ่นช่วยป้องกันผิวของแผ่นชิ้นงานจากสภาพดินฟ้าอากาศ และเป็นการสร้างชั้นผิวสำหรับตกแต่งลงลาย ต้องพ้นสีฝุ่น 2 ชั้นเพื่อให้เฉดสีสดใสมากขึ้น

การพิมพ์แบบดิจิตอล

การพิมพ์แบบดิจิตอล

ทำการพิมพ์ภาพที่ลูกค้าต้องการ ด้วยความละเอียดสูง ด้วยระบบดิจิตอล ลงบนกระดาษตกแต่งลาย

Image
Image
การตกแต่งลงลาย

การตกแต่งลงลาย

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการย้ายสีหมึกและลายที่อยู่บนกระดาษ ไปที่ชั้นของสีฝุ่นของแผ่นชิ้นงานโลหะ ด้วยเครื่องจักรของ Decoral

ผลที่ได้รับ

ผลที่ได้รับ

ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการพิมพ์ภาพดิจิทัลลงบนแผ่นโลหะที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานตกแต่งภายในและภายนอก

Image

decoral group smallDecoral System © 2022
VAT NUMBER IT 03062260231