Privacy Policy
Decoral Departments
Decoral Group
Coating
Decoration
Anodizing
Metal sheets
Powders
Know-How

ฟิลม์ตกแต่งลงลาย

มีลวดลายให้เลือกมากกว่า 9,000 ลาย

ด้วยหมึกชนิดพิเศษที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้เราสามารถตกแต่งได้หลากหลาย อาทิเช่น ลายธรรมชาติของเนื้อไม้ (เช่น ไม้เชอร์รี่, วอลนัทและโอ๊ค), ลายหินอ่อน, ลายหิน, ลายเนื้อเหล็กกล้า, ลายคอนกรีต และลายสนิม.

Image

ฟิลม์ตกแต่งลงลาย

มีลวดลายให้เลือกมากกว่า 9,000 ลาย

ด้วยหมึกชนิดพิเศษที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้เราสามารถตกแต่งได้หลากหลาย อาทิเช่น ลายธรรมชาติของเนื้อไม้ (เช่น ไม้เชอร์รี่, วอลนัทและโอ๊ค), ลายหินอ่อน, ลายหิน, ลายเนื้อเหล็กกล้า, ลายคอนกรีต และลายสนิม.

Image

ฟิล์มเหมือนกันหมดหรือไม่?

เพื่อให้ได้คุณภาพในการตกแต่งที่ดีที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกฟิลม์ตกลงลายที่เหมาะสม และถูกประเภท เช่น แบบ
Glossy, Matt, Flocked และ เป็นแบบพลาสติกที่ยืดได้หรือเป็นกระดาษ รวมทั้งขนาดหน้ากว้างของม้วนที่มีตั้งแต่ 1000 ถึง 1860 มิลลิเมตร

การผสมผสานของชุดสีฝุ่นที่ได้รับการรับรอง

การเลือกใช้สีฝุ่นกับหมึกให้เหมาะสม เพื่อให้การตกแต่งลายมีอายุที่ยาวนาน

การตกแต่งลงลายเริ่มต้นจากการ เลือกใช้ระหว่างสีฝุ่น กับหมึกที่ใช้ในการผลิตฟิลม์ลงลายที่เหมาะสม ซึ่งคู่สีฝุ่นกับฟิลม์ลงลาย เกือบทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบ AWT (Accelerated Weathering Test) และ NET (Natural Exposure Test) มาแล้ว ถึงจะสามารถได้การรับรองความเหมาะสมในการใช้งานภายนอกได้ และ เพื่อให้มั่นใจว่าว่าชิ้นงานที่ตกแต่งแล้วนั้น จะมีความทนทานที่ดีเยี่ยมเมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศทุกรูปแบบ

Image
Image

ฟิล์มเหมือนกันหมดหรือไม่?

ฟิลม์ตกแต่งลงลาย มีขนาดและใช้วัสดุในการผลิตที่แตกต่างกัน

เพื่อให้ได้คุณภาพในการตกแต่งที่ดีที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกฟิลม์ตกลงลายที่เหมาะสม และถูกประเภท เช่น แบบGlossy, Matt, Flocked และ เป็นแบบพลาสติกที่ยืดได้หรือเป็นกระดาษ รวมทั้งขนาดหน้ากว้างของม้วนที่มีตั้งแต่ 1000 ถึง 1860 มิลลิเมตร

Image

การผสมผสานของชุดสีฝุ่นที่ได้รับการรับรอง

การเลือกใช้สีฝุ่นกับหมึกให้เหมาะสม เพื่อให้การตกแต่งลายมีอายุที่ยาวนาน

การตกแต่งลงลายเริ่มต้นจากการ เลือกใช้ระหว่างสีฝุ่น กับหมึกที่ใช้ในการผลิตฟิลม์ลงลายที่เหมาะสม ซึ่งคู่สีฝุ่นกับฟิลม์ลงลาย เกือบทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบ AWT (Accelerated Weathering Test) และ NET (Natural Exposure Test) มาแล้ว ถึงจะสามารถได้การรับรองความเหมาะสมในการใช้งานภายนอกได้ และ เพื่อให้มั่นใจว่าว่าชิ้นงานที่ตกแต่งแล้วนั้น จะมีความทนทานที่ดีเยี่ยมเมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศทุกรูปแบบ

ความหลากหลายของฟิล์มของเรา

คุณสมบัติ

รหัส

ประเภทของพิมพ์

ความสูงของม้วนฟิลม์ตกแต่งลาย (มม)

เงา

XXXX/YYL

PET ใส 19 ไมครอน

1860/1630

ด้าน

XXXX/YYM

PET ด้าน 23 ไมครอน

1630

กระดาษ

XXXX/YYC

กระดาษ 30 กรัม/ตารางเมตร

1630

ยืด

XXXX/YYS

ฟิล์มแบบปรับรูปร่างได้ด้วยความร้อน

1000

เนื้อนูน

XXXX/YYF1

ฟิลม์แบบเนื้อนูน

1300

เงาและมีความทนทานสูงเป็นพิเศษ

XXXX/YYL4

PET ใส 19 ไมครอน

1860/1630

เงาและมีคุณสมบัติเป็นชั้นกางกั้น

XXXX/YYL3

PET ใส 19 ไมครอน

1860/1630

ด้าน 19

XXXX/YYM3

PET ด้าน 19 ไมครอน

1630

ความหลากหลายของฟิล์มของเรา

คุณสมบัติ

รหัส

ประเภทของพิมพ์

ความสูงของม้วนฟิลม์ตกแต่งลาย (มม)

เงา

XXXX/YYL

PET ใส 19 ไมครอน

1860/1630

ด้าน

XXXX/YYM

PET ด้าน 23 ไมครอน

1630

กระดาษ

XXXX/YYC

กระดาษ 30 กรัม/ตารางเมตร

1630

ยืด

XXXX/YYS

ฟิล์มแบบปรับรูปร่างได้ด้วยความร้อน

1000

เนื้อนูน

XXXX/YYF1

ฟิลม์แบบเนื้อนูน

1300

เงาและมีความทนทานสูงเป็นพิเศษ

XXXX/YYL4

PET ใส 19 ไมครอน

1860/1630

เงาและมีคุณสมบัติเป็นชั้นกางกั้น

XXXX/YYL3

PET ใส 19 ไมครอน

1860/1630

ด้าน 19

XXXX/YYM3

PET ด้าน 19 ไมครอน

1630

decoral group smallDecoral System © 2022
VAT NUMBER IT 03062260231