Privacy Policy
Decoral Departments
Decoral Group
Coating
Decoration
Anodizing
Metal sheets
Powders
Know-How

สีฝุ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับชิ้นงานที่มีการดัดงอเข้ารูป

ผงสีฝุ่น Post-forming เหมาะสำหรับกระบวนการตกแต่งชิ้นงานด้วยหลักการระเหิด

ไม่มีรอยแตกร้าว

ผิวของชิ้นงานที่ถูกดัดงอหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบสีฝุ่นและผ่านการตกแต่งแล้วจะปลาสจากริ้วรอย

ชิ้นงานสามารถดัดงอได้ง่าย

เทคโนโลยีของสีฝุ่น post-forming ทำให้การตกแต่งพื้นผิวทั้งที่ต้องถูกดัดให้โค้งงอเป็นเรื่องง่าย

สำหรับการใช้งานภายนอก

คุณสมบัติทางกลพิเศษนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความทนทานของสีฝุ่น

สีฝุ่น Post-Forming คืออะไร?

สีฝุ่นเหล่านี้มีความทนทานต่อแรงดัดงอเชิงกลสูง
โดยไม่เห็นร่องรอยแตกแยกหรือแตกร้าวหลังจากผ่านกระบวนการอบสีและตกแต่งลงลายแล้ว
ชิ้นงานที่ได้พ่นสีแล้วมีทั้งแบบพื้นผิวเรียบ หรือ ด้าน และเหมาะสำหรับการตกแต่งลงลายต่อไปด้วยระบบของ Decoral

Image
Image

ต้องการดัดโค้งพื้นผิวชิ้นงานตกแต่ง?

ด้วยรูปแบบ ลายไม้ที่หลากหลาย (โอ๊ค สน วอลนัท เชอร์รี่ ฯลฯ) คอนกรีต หินอ่อน เนื้อเหล็กกล้า โลหะ และลักษณะพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นการผสมผสานสีฝุ่น Post-Forming กับฟิล์มตกแต่งลงลายของ Decoral

สีฝุ่น Post Forming

พื้นผิวโลหะที่เคลือบด้วยสีฝุ่นชนิดที่ใช้กับงานดัดงอเข้ารูป แล้วตกแต่งลงลวดลายที่ต้องการ แล้วจึงนำไปดัดงอเข้ารูป สามารถกระชับกระบวนการให้เสร็จเร็วและง่ายขึ้น

Image

การประยุกนำไปใช้งาน

การใช้สีฝุ่นรุ่นนี้เป็นทางออกที่ลงตัวสำหรับงานตกแต่ง เพดานซ่อน ประตู เฟอร์นิเจอร์ และวัตถุอื่นๆ ที่มีรูปร่างเฉพาะ

decoral-system-post-forming-application-1.jpg
Image
Image
Image

การประยุกนำไปใช้งาน

การใช้สีฝุ่นรุ่นนี้เป็นทางออกที่ลงตัวสำหรับงานตกแต่ง เพดานซ่อน ประตู เฟอร์นิเจอร์ และวัตถุอื่นๆ ที่มีรูปร่างเฉพาะ

decoral group smallDecoral System © 2022
VAT NUMBER IT 03062260231